ประชาชนเฮ... ในวันที่ธนาคารต้องต้องลดดอกเบี้ย ภาคการธนาคารยังคงโดนกดดันจากดาวศุกร์อย่างต่อเนื่อง


ล่าสุดกับสิ่งที่เตือนไว้แล้วคือ ดาวศุกร์ ( ๖ ) ยังคงมลอย่างต่อเนื่อง กระแทกตรงสู่ดวงเมือง ทำให้เหล่าก๊กของกลุ่มดาวดังกล่าวไม่มีที่ยืน นอกจาสะเทือนถึงดวงเมืองแล้วยังสะเทือนถึงดวงอุตสาหกรรม

กรณีเดือนพฤษภาคม 2563 คือเรื่องของภาคธรุกิจและภาคธนาคารจะถูกกดดันอย่างหนักตกเนื่อง ล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศการคิดดอกเบี้ยแบบใหม่จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ลดภาระของประชาชน และลดโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ที่สำคัญ ประชาชนจะได้รับสิทธิจากการปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยแบบใหม่นี้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปขอแก้ไขสัญญาใดๆ เพิ่มเติมครับ

หากเราพลาดการชำระหนี้ก็จะไม่โดนดอกเบี้ยแสนโหด เนื่องจากเขาจะคิดเฉพาะดอกเบี้ยในเดือนนั้น ( 30 วันเท่านั้น )

ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ค่อนข้างเงียบ แต่มีผลร้ายแรงต่อรายได้และค่าธรรมเนียมของธนาคารอย่างแน่นอน

ผมยังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องใครที่จะคิดลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้ ยังไม่ควรเข้าไปเนื่องจากพายุร้ายยังไม่ผ่านพ้นไป ของให้อดใจเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อก่อน ประคองตัวช่วงโควิด 19 ให้ดีๆ

You Might Also Like

0 comments