ทำนายถูกต้อง วันตายโหง โบราณสถาน แผ่นดินถล่ม ขันดินแตก พบเหตุการณ์แผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 


เรายังคงทำหน้าอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ทำนายไปเป็นสิ่งที่ทำนายแล้วถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินถล่มเราจะยังคงพบเหตุการณ์แผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในระหว่างนี้ในเรื่องของแผ่นดินถล่มเราก็จะมี เทวดาทั้งหลายที่อยู่บนสรวงสวรรค์ลุกขึ้นมาช่วยพิทักษ์ปกป้องทำให้พระพรหมสามารถที่จะยังดำเนินงานที่เกี่ยวกับแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาแผ่นดินถล่มไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้น แต่ก็มีเรืองดี...เพราะเนื่องจากว่า....เวลาที่พระหรหมได้พบกับองค์พระศิวะเราก็จะเห็นซากพบวัตถุโบราณเต็มบ้านเต็มเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมาเราเองไม่ได้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นในระยะยาวในห้วง5-6 ปีนี้ก็จะยังมีปฏิกิริยาที่จะส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่แล้วแต่เป็นช่วงจังหวะ ดังนั้นเราจึงจะต้องตรวจสอบและตรวจทานตามวิชาโหราศาสตร์ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่อันตรายและช่วงไหนเป็นช่วงที่ต้องเร่งปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุต่างๆด้วยรวมไปถึงการซ่อมแซมคันดินต่างๆเพราะเมื่อเวลาที่พระพรหมเองเดินผิดปกติ ตามมาด้วยพระฤาษี หรือพระกฤษณะทำงานไม่เป็นระบบนั้นย่อมส่งผลเสียให้กับมวลของน้ำที่จะส่งผลทำให้คันดินและเขื่อนดินแต กโชคดีนะครับพี่ว่าบริเวณดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเกิดในพื้นที่เมืองเหมือนปี 2554 ดังนั้นความเสียหายจึงไม่ได้มีมูลค่าสูงแต่อย่างไรก็ตามความเสียหายมันก็คือความเสียหายซึ่งเราก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยครับครับ

You Might Also Like

0 comments