พระนารายณ์เตรียมเสด็จเคลื่อนที่แล้ว 2566 เปิดวิถีใหม่ระบบนิวเคลียร์ทั่วโลก ทั้งสงครามและการใช้ประโยชน์ทางไฟฟ้าของประเทศไทย

 พระนารายณ์เตรียมเสด็จเคลื่อนที่แล้ว 2566 เปิดวิถีใหม่ระบบนิวเคลียร์ทั่วโลก ทั้งสงครามและการใช้ประโยชน์ทางไฟฟ้าของประเทศไทย


เตรียมพร้อมกันหรือยังหากพระนารายณ์เสด็จเคลื่อนย้ายมาสู่ราศีกุมภ์ ซึ่งการย้ายมาครั้งนี้ก็ยังครองเรือนเกษตรพอดีอยู่เช่นเดิม ดังนั้นการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงกรณีเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การมาของพระนารายณ์ในครั้งนี้ที่มาอยู่ราศีกุมภ์ถ้ามองในมุมมองทั่วโลกนั้นยังให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูงและนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในเรื่องของการทำสงครามเป็นหลัก แต่เนื้อเรื่องของประโยชน์ที่มองเห็นต่อหน้าได้ชัดนั่นคือเรื่องระบบพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยทดแทนและช่วยอุดหนุนอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินภารกิจต่อไปได้


เราจะเห็นวิวัฒนาการของโรงงานที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากกว่าเดิม มากกว่าตอนที่อยู่ในราศีกุมภ์ การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมครั้งนี้นำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและรวมไปถึงเริ่มใช้เทคโนโลยีที่ต้องอาศัยความเร็วสูงแล้วรีโมทต่างๆจากจุดใดจุดหนึ่งของโลกในการดำเนินงาน

สำหรับประเทศไทยแล้วเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จะเริ่มเห็นเด่นชัดเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากพระนารายณ์ได้สัมผัสกับพระอินทร์ทำให้เกิดวิวัฒนาการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สำคัญยิ่งไปสัมผัสกับพระพรหมที่กำลังจะมาเยือนนั้นล้วนแล้วแต่สร้างวิถีของหน่วยงานราชการให้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

แน่นอนสำหรับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่กับต่างของประเทศไทยจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างและมีการแสดงแสนยานุภาพเพิ่มมากขึ้นงบประมาณที่สูญเสียไปก็จะเริ่มแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็เริ่มมีเช่นเดียวกัน สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องค่าไฟเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างชัดเจนและสัมผัสได้มากที่สุดสำหรับค่าไฟนั้นแน่นอนว่าจะเริ่มเก็บค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้มีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นมันก็จะกระทบกับประชาชนแต่เราก็จะเห็นวิวัฒนาการในการเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านไฟฟ้าหรืออาจจะพบสิ่งสูงสุดนั่นคือการนำระบบนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้น

แต่อย่าลืมว่าการมาหรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในครั้งนี้มันจะนำพาเมฆหมอกและอุตสาหกรรมที่เป็นพิษมาด้วยโดยเฉพาะในบริเวณแหลมอ่าวดังนั้นหากใครที่มีพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังโดยเฉพาะแรมอ่าวที่มีอุตสาหกรรมเดิมตั้งอยู่เวลาพระนารายณ์เดินผิดปกติเมื่อไหร่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในแนวนั้นค่อนข้างเสี่ยงภัยผิดปกติอย่างแน่นอน

อย่าลืมนะครับว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นนิคมต่างๆล้วนแล้วแต่มีหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยแต่เราเป็นห่วงในพื้นที่ที่อยู่ในแหลมอ่าวมากที่สุดหรือการนำระบบไฟฟ้าที่ไปอยู่บนเกาะมากที่สุดดังนั้นเราเองควรจะวางแผนเพราะปี 2566 เราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้อย่างชัดเจน

ขอขอบพระคุณรูป blog.eset

You Might Also Like

0 comments